NaslovnaPrivreda • Makroekonomski pokazatelji

FINANSIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE I PODRUČJA KOMORE ISTOČNO SARAJEVO U 2014. GODINI

Informacija o finansijskim rezultatima poslovanja privrede Republike Srpske i područja koje obuhvata Područna privredna komora Istočno Sarajevo za period I-XII 2014. godine urađena je na osnovu finansijskih izvještaja, koja su preduzeća i zadruge u Republici Srpskoj predala APIF-u (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka).

U 2014. godini broj privrednih društava u Republici Srpskoj (privredna društva, zadruge i druga pravna lica koja vode dvojno knjigovodstvo i koja su podnijela finansijske izvještaje APIF-a) je 9.168, od čega je na teritoriji Područne privredne komore Istočno Sarajevo 888, što predstavlja 9,7% od ukupnog broja u Republici Srpskoj. U odnosu na 2013 godinu, na području Komore Istočno Sarajevo broj predatih finansijskih izvještaja se povećao za 3,6%.

Ukupan prihod ostvaren u privredi Republike Srpske u 2014. godini iznosio je 17,73 milijardi KM i u odnosu na 2013. godinu uvećan je za 48 miliona KM odnosno za 0,27%. Ukupan prihod ostvaren na području Komore Istočno Sarajevo je 1.235 milijardi, što predstavlja 7% ukupnog prihoda ostvarenog u Republici Srpskoj. U odnosu na 2013. godinu povećan je za 4,8%.

Na nivou Republike Srpske ostvaren je ukupan rashod u iznosu od 17,61 milijardi konvertibilnih maraka. Ukupan rashod povećan je za 181 milion konvertibilnih maraka ili 1%. Na području komore Istočno Sarajevo ukupan rashod od 1,228 milijardi povećan je za 5,3%. Učešće ukupnog rashoda ostvarenog na području Komore Istočno Sarajevo u ukupnom rashodu u Republici Srpskoj iznosi 7%.

Neto dobit ostvarena u Republici Srpskoj u 2014. godini iznosila je 1.025 milijardu KM, a na području Privredne komore I. Sarajevo 43.152.968 KM (4,2% ukupne dobiti RS). Neto dobit u Republici Srpskoj u 2014. godini uvećana je za 11%, u odnosu na 2013. godinu. Na području Komore Istočno Sarajevo neto dobit umanjena je za 12.349.951 KM, odnosno za 22,3%.

Privreda Republike Srpske je ostvarila gubitak u poslovanju od 981,44 miliona KM i povećan je za 30,4%, u odnosu na 2013. godinu. Na područja Komore Istočno Sarajevo neto gubitak u 2014. godini iznosi 38.368.765 KM i umanjen je za 16,4% u odnosu na 2013. godinu.

Prosječan broj radnika na kraju mjeseca u Republici Srpskoj u 2014. godini iznosio je 149.585 što je za 1,6% manje u odnosu na 2013 godinu. Na području Komore Istočno Sarajevo, prosječan broj radnika na kraju mjeseca u 2014. godini iznosio je 14.636, odnosno manji je za 1,1%.

Republika Srpska
2014
Područje
IS 2014
Učešće područja
IS u RS 2014
Ukupan prihod 17.736.909.926 1.235.660.044 7%
Ukupan rashod 17.610.888.552 1.228.056.428 7%
Neto dobit 1.025.594.792 43.152.968 4,2%
Neto gubitak 981.447.600 38.368.765 3,9%
Radnici/ mjesec 149.585 14.636 9,8%
Broj priv. društava 9.169 888 9,7%

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA PODRUČJA ISTOČNOG SARAJEVA U 2014.

Područje Istočnog Sarajeva je u 2014. godini imalo izvoz veći za 4,12% nego u predhodnoj godini, kao i veći uvoz za 1,38%. Pokrivenost izvoza uvozom je 52,93%. U spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske područje Istočnog Sarajeva ima jako mali udjel u u uvozu od 2,67% i izvozu od 2,51%.

I-XII 2011. I-XII 2012. I-XII 2013. I-XII 2014. Stopa rasta
Izvoz (u 1.000 KM) 112.423 69.292 67.548 70.329 4,12%
Uvoz (u 1.000 KM) 96.917 129.762 131.069 132.878 1,38%
Pokrivenost 116% 53,4% 51,54% 52,53%
Opština Br.
stanovnika
Uvoz
(u 1.000 KM)
 Učešće u
uvozu (u %)
Izvoz
(u 1.000 KM)
Učešće u
izvozu (u %)
Pokrivenost
(u %)
Regija RS  Regija RS
I. Novo Sarajevo 27.885 63.362 47,68 1,27 5.204 7,4 0,19 8,21
Sokolac 12.607 2.876 2,16 0,06 14.113 20,08 0,50 490,72
Višegrad 11.774 5.566 4,19 0,11 3.568 5,08 0,13 64,1
Han Pijesak 3.844 374 0,28 0,01 4.901 6,98 0,18 1.310,43
Čajinče 5.449 105 0,08 0,00 2.262 3,22 0,08 2.154,29
Novo Goražde 3.391 115 0,09 0,00 1.492 2,12 0,05 2.197,39
Rudo 8.834 369 0,28 0,01 965 1,37 0,03 261,52
Pale 22.282 43.631 32,84 0,88 29.383 41,79 1,05 67,34
Rogatica 11.603  16.437 12,37 0,33 8.411 11,96 0,30 51.17
Trnovo 2.192 43 0,03 0,00 31 0,00 0,00 72,09
Ukupno regija IS 109.861 132.878 70.329 52,93
Ukupno RS 1.326.991 4.975.748 100 2,67 2.803.064 100 2,51