NaslovnaPrivreda • Grane privrede

TURIZAM

Turizam kao privredna grana koja ima veliki udio u svjetskoj privredi, zauzima značajno mjesto i u privredi regiona Istočno Sarajevo. Imajući u vidu prirodna i antropogena bogatstva, jasno je zašto je većina opština područja koje pokriva Komora Istočnog Sarajeva, turizam prepoznala kao privrednu granu sa velikim razvojnim potencijalom.
Rijetka su mjesta kao što je Jahorina gdje je priroda bila tako izašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prihvatljivom svima: turistima, avanturistima, planinarima, lovcima, ribolovcima… Neposredno uz skijaške staze smješteni su brojni hoteli i pansioni kategorizovani sa 5, 4 i 3 zvjezdice.
Turizam istočnog dijela Republike Srpske upotpunjuje i banjski turizam –  termomineralni izvori u Višegradskoj banji. Ljekovita voda, netaknuta priroda i autentično tursko kupatilo čine ovu Banju prepoznatljivom koja pored medicinskog dijela ima i ugostiteljski dio.
Pored zimskog i banjskog turizma sve više je zastupljen i riječni, lovni i ribolovni, sportsko-rekreatvni, vjerski i manifestacioni turizam.
Od antropogenog kolorita ističemo: duhovnu baštinu (folklor, običaje i sl.) istorisko-umjetničke motive (stećci, crkve, ikone, manastiri), te umjetničko-duhovno stvaralaštvo.
Usred prirodne i antropogene homogenosti i dalje treba nastaviti sa proširenjem i objedinjavanjem ponude sa ciljem privlačenja većeg broja turista, različitih intersovanja, smanjenju sezonskih razlika i povećaanju potrošnje.

DRVNA INDUSTRIJA

Šumski kompleks zauzima gotovo polovinu teritorije Republike Srpske i oduvijek je predstavljao nacionalno bogatsvo i jedan od osnovnih potencijala  sadašnjeg i budućeg privrednog razvoja. Prema broju privrednih društava koja se bave preradom i proizvodnjom  drveta na području Istočnog Sarajeva u strukturi prerađivačke industrije I.Sarajevo privredna društva iz ove oblasti čine oko 52%. S’ obzirom na to da je izvozno orijentisana i veoma malo zavisna od uvoza, ova grana industrije zauzima značajno mjesto u ukupnom prihodu regije Istočno Sarajevo, zapošljavanju i spoljnotrgovinskoj razmjeni.

Šume Republike Srpske broje 23 šumska gazdinstva, od čega je 6 šumskih gazdinstva smjesteno u Regiji Istočno Sarajevo.

Sektor prerade drveta predstavlja okosnicu razvoja sa stalnom tendencijom proširenja proizvodnje sa višim fazama prerade, jer je pretežno primarna proizvodnja drveta,  i novim zapošljavanjima.

TRGOVINA

Trgovinski sektor u Republici Srpskoj je jedan od najdinamičnijih sektora i sa kontinuranim trendom rasta.
Trgovina spada u jedanu od vodećih privrednih grana u Republici Srpskoj. Trgovina je i najjača grana i u regiji Istočno Sarajevo.
Po svojoj strukturi sektor trgovine obuhvata:

  • Trgovinu na malo, trgovinu na veliko,
  • Promet nekretninama,
  • Popravku motornih vozila,
  • Istraživanje tržišta,
  • Marketing i druge djelatnosti.

Od ukupnog broja privrednih društava na području Istočnog Sarajeva oko 28% čine preduzeća iz oblasti trgovine.
Neposredna blizina Sarajeva, ski centara i aerodroma su svakako pogodnosti za razvoj trgovine na ovom području.
Na području regije Istočno Sarajevo postoje brojne veće trgovačke kompanije, tržni centri kao i veliki broj malih trgovačkih radnji.

GRAĐEVINARSTVO

Republika Srpska obiluje prirodnim resursima kao što su kamen, drvo, šljunak, pijesak, glina i metalne rude.Potencijal za razvoj građevinarstva na području regije Istočno Sarajevo je veliki.
Ovaj sektor obuhvata prvredna društva iz oblasti: visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje, izolaterskih i instalaterskih radova u građevinarstvu te inžinjeringa i projektovanja.
Od ukupnog broja privrednih društava na području regije Istočno Sarajevo oko 8,9% čine preduzeća iz oblasti građevinarstva.
Zbog migracije stanovništva na teritoji grada Istočno Sarajevo postoji veliki broj stambenih jedinica, tako da se može reći da je ova teritorija veliko gradilište.
Građevinska privreda je veoma važna privredna grana za funkcionisanje privrede u cjelini.