Područna privredna komora Istočno Sarajevo je dio jedinstvenog komorskog sistema Republike Srpske, organizovana na osnovu Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 65/08), Statuta Privredne komore Republike Srpske i Statuta Područne privredne komora Istočno Sarajevo.

Privredna komora je samostalna stručno-poslovna asocijacija, koja zastupa vitalne ekonomske interese proizvodnih, trgovinskih uslužnih preduzeća, banaka i drugih institucija u državnoj, mješovitoj i privatnoj svojini.

Privredna komora svojim aktivnostima pokriva 12 opština: Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Trnovo, Han Pijesak, Sokolac, Rogatica, Višegrad, Rudo, Novo Goražde, Čajniče i Istočni Stari Grad.

Djelatnost Komore je:

 • Zastupanje interesa privrede,
 • Usklađivanje interesa članova Komore,
 • Poslovno savjetovanje,
 • Prezentacija privrede i promocija roba i usluga u zemlji i inostranstvu, organizovanje nastupa na sajmovima, organizovanje prezentacija i promocija, izdavanje promotivnih publikacija i kataloga, prezentovanje privrede putem Interneta, glasila Komore i drugih promotivnih aktivnosti,
 • Analiza tržišnih mogućnosti i uslova privrednog razvoja, poslovno povezivanje i informisanje,
 • Podsticanje istraživanja u oblasti naučnotehnološkog razvoja, usklađivanje  privrednih i društvenih interesa u oblasti ekologije
 • Podsticanje društveno odgovornog poslovanja,
 • Povećanje konkurentnosti privrede stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i  edukacije,
 • Vođenje Privrednog registra Republike Srpske, u dijelu svojih nadležnosti i u skaldu sa Pravilnikom o privrednom registru,
 • Vršenje javnih ovlašćenja koja su povjerena Komori zakonom i drugim propisima,
 • Izdavanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja.

Privredna komora predstavlja mjesto okupljanja, usklađivanja stavova i interesa svojih članica, dogovaranja o ostvarivanju tih interesa, razmjene stručnih i naučnih saznanja i uspostavljanja poslovnih veza između članica.