Obavještenje o aktivnostima koje se preduzimaju za sprečavanje zloupotreba licenci u oblasti građevinarstva

Obavještenje o aktivnostima koje se preduzimaju za sprečavanje zloupotreba licenci u oblasti građevinarstva.

 

Ovim putem upozoravamo vlasnike licenci da rade u skladu sa važećim zakonskim propisima, odnosno da svoje licence ne ustupaju drugim licima, jer će u protivnom biti sankcionisani od strane nadležnih organa.

Obavjestenje

Leave a Reply