Zajednički sastanak udruženja za građevinarstvo i industiju građevinskog materijala PK RS i PK Federacije BiH

Na sastanku koji je održan 30. 6. 2022. godine u Administrativnom centru grada Istočno Sarajevo  predstavnici dva granska udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala, u organizaciji privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH   razgovarali su o situaciji u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, posljedicama kontinuiranog poskupljenja energenata, repromaterijala, sirovina, nedostatku radne snage i njihovom uticaju na ovaj sektor.

Potpredsjednik Izvršnog odbora Udruženja građevinske industrije i proizvođača građevinskih materijala u Privrednoj komori Srpske Nikola Baštinac rekao je da je na sastanku zastupao industriju koja se odnosi na izradu tehničke, prostorno-planske, studijske dokumentacije i nadzora, te ukazao da imaju probleme u vezi sa zajedničkim tržištem i propisima koji onemogućavaju rad u dijelu BiH.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da privrednici imaju mnogo problema i pozdravio organizovanje ovog sastanka.

Govoreći o problematici u građevinarstvu, Jašarspahić je ukazao na potrebne izmjene određenih dijelova Zakona o javnim nabavkama kako bi se omogućilo ugovornim stranama da prave anekse ugovora u vanrednim situacijama kao što je trenutna, zbog dešavanja u Ukrajini. Istakao  je , građevinarstvo opterećeno naglim promjenama cijena repromaterijala, pogotovo uvoznih, a problem predstavljaju i rokovi dopremanja.

Predsjednik Područne privredne komore Istočno Sarajevo Ljubiša Tanić rekao je da je najveći problem u građevinarstvu kod objekata koje finansiraju javne institucije, lokalne samouprave, entiteti i BiH.

„Zakon o javnim nabavkama je proceduralni prema kojem, kada se potpiše ugovor, važi Zakon o obligacionim odnosima. Međutim, u jednom članu se kaže da cijena ne može da bude promijenjiva tokom realizacije ugovora. On je praktično fiksirao ugovorenu cijenu i tu nastaju problemi“, pojasnio je Tanić.

On je napomenuo da Zakon o obligacionim odnosima i Republika Srpska i FBiH koriste jugoslovenski propis iz 1990. godine, koji jasno predviđa kako se vrši promjena cijena u skladu sa porastom cijene elemenata.

Tanić je naveo da u Zakonu o javnim nabavkama postoji klauzula o promjenjivosti cijena, samo se mora navesti prilikom tendera i propisati formula prema kojoj se vrši promjena.

„Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dobilo je zadatak od Vlade da se pozabavi tim pitanjem. Formiran je radni tim i nadam se da ćemo uskoro ponuditi rješenja koja će biti prihvatljiva i za FBiH i cijelu BiH“, istakao je Tanić.

Učesnici sastanka se nadaju da će  zaključci i stavovi koji  budu usaglašeni predstavljati kvalitetnu bazu za upućivanje konkretnih inicijativa i prijedloga resornim ministarstvima i drugim nadležnim organima uprave u BiH posredstvom Komora.

 

 

Leave a Reply