Promocija Smjernica za unapređenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou

16.12.2021.godine  Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Istočno Sarajevo održala je promociju Smjernica za unapređenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou u prostorijama Opštine Pale.

Reforma obrazovanja i unapređenje praktične nastave koju provodi Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa drugim akterima, donosi nova sistemska rješenja ali i brojne izazove u kreiranju i provođenju akata koji regulišu ovu oblast. Privredna komora RS ima aktivnu ulogu u navedenim procesima, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Komori su povjerene nadležnosti , koje se odnose na sprovođenje obuke mentora, provjeravanju ispunjenosti uslova za obrazovanje učenika kod poslodavaca, te vođenje registra ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavaca.

Vođena idejom unapređenja kvaliteta praktične nastave, Komora je započela implementaciju projekta “ Jačanje koordinacijske uloge Privredne komore RS u procesu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“ koji finansijski i tehnički podržava Fondacija Helvetas Moja budućnost.

 

Leave a Reply