U Palama održan seminar na temu “ Izazovi u projektovanju i izgradnji objekata, sa posebnim osvrtom na prostor BiH“

Područna Privredna  komora Istočno Sarajevo u saradnji sa gradonačelnikom održala je 16.7.2021. godine  u  prostorijama Ekonomskog fakulteta u Palama seminar o  arhitekturi, građevinarstvu, projektovanju i izgradnji objekata, na kojem je bilo riječi o izazovima sa kojima se suočavaju pomenute profesije.

Seminar je otvorio arhitekta Dragomir Krivokuća , rukovodilac tima za obnovu Manastira Hilandar u kojem je 2004.godine stradalo u požaru veći dio Manastira. Obnova Manastira  započela je 2006. godine  i do sada je obnovljeno 80% , a završetak obnove se očekuje do 2023. godine.

Predsjednik Područne Privredne komore Istočno Sarajevo , Ljubiša Tanić, istakao je da je cilj ovog seminara da stručnjaci iz ove oblasti razmjene iskustva , ali je bilo riječi i o zakonskoj regulativi u građevinarstvu i arhitekturi i da se donosiocima odluka upute sugestije i preporuke.

Gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić je istakao da je seminar o građevinarstvu i arhitekturi značajan , jer se Grad Istočno Sarajevo u kontinuitetu razvija. Naveo je da se gradska uprava Grada Istočno Sarajevo bavi idejom za osnivanje Zavoda ili Savjeta o izgradnji grada.

Video linkom obratio se i arhitekta Zdravko Vuleta , koji živi i radi u Bergamu u Italiji, o trendovima razvoja i tehnološkog napretka u ovim oblastima u razvijenim zemljama.

Leave a Reply