ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA ZA ŽENE PREDUZETNICE

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, uz podršku projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji provodi Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke, a koji se realizuje uz podršku Kraljevine Švedske, i u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Područnom privrednom komorom Istočno Sarajevo, organizovala je  jednodnevnu obuku za sadašnje i buduće preduzetnice iz tog regiona  na temu „Razvoj brenda i izvozni menadžment“ koja je održana  u Istočnom Sarajevu.

 

Predavači su bili  Željka Gajić, PR i marketing menadžer, edukator  u oblasti digitalnog marketinga, i Miloš Šipragić, doktor ekonomskih nauka, viši istraživač i urednik.

 

Brendovi su integrisani u globalni kulturni milje, imaju moć da čvrsto povezuju kompaniju i potrošače, kreiraju zajednice lojalnih potrošača i utiču na emocije i ponašanje ljudi. Smatraju se najvrednijom imovinom kompanije i neizostavnim dijelom superiornog nastupa na tržištu. U skladu s tim, tokom obuke je ukazano na najznačajnije aspekte međunarodnog marketinga i upravljanja brendom u savremenim uslovima poslovanja.

 

Takođe, tokom obuke se diskutovalo o globalizaciji, motivima i najvažnijim elementima marketing strategije, u cilju identifikacije i fokusiranja na atraktivna izvozna tržišta. Posebna pažnja je posvećena izvorima informacija i istraživanju inostranih tržišta, a učesnicama su predstavljene i klauzule INCOTERMS 2020.

Leave a Reply