Prestanak primjene preferencijalnog tretmana

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“ broj 34/20) je prestala da važi 01.06.2021. godine. Za postupke javne nabavke koji se pokreću od 01.06.2021. godine ne primjenjuje se preferencijalni tretman domaćeg.

Za sve postupke kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci, u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine vrijedi Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“ broj 34/20) odnosno obavezna primjena preferencijalnog tretmana, prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, od 30%.

Leave a Reply