Održan seminar na temu “ Komunalna infrastruktura“

Područna Privredna komora Istočno Sarajevo u saradnji sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, održala je seminar  u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu 23.4.2021 godine,na temu „ Komunalna infrastruktura – snadbijevanje toplotnom energijom“ sa akcentom na  energetsku efikasnost i ekološko korišćenje dostupnih izvora energije ( otpadno drvo u obliku sječke , pelet, prirodni gas, i dr.)

Na seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica i privrednici . Predstavljeni su pozitivni primjeri iz Banja Luke i Prijedora.

Tehnički direktor „Toplana“ Banja Luka ,Dejan Jovišević istakao  je da su u Banjoj Luci  prije 4 godine toplane prešle sa fosilnog goriva na bio masu , što predstavlja prednost zbog obnovljivih izvora energije.

Direktor Toplana Prijedor, Zoran Knežević , rekao je da ovo preduzeće ima posebno iskustvo prelaska sa fosilnog goriva na bio masu , realizujući projekat sa Svjetskom bankom  za obnovu i razvoj i Švedskom razvojnom agencijom.

Predsjednik PPK I.Sarajevo Ljubiša Tanić rekao je kako na području Grada Istočno Sarjevo, treba obuzdati primjenu električne energije u elektrootpornicima s grijačima kao što su termo blokovi i električne grijalice.

On je predstavio Predlog preporuka( smjernica) za razvoj održivih sistema za snadbijevanje toplotom , koje će biti dostavljene svim učesnicima   da daju svoje komentare, nakon čega će ih Komora objaviti i uputiti nadležnim institucijama.

 

 

Leave a Reply