Pdručna Privredna komora Istočno Sarajevo u saradnji sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva organizuje seminar na temu: Komunalne infrastrukture -snadbijevanje toplotnom energijom.

Seminar će se održati 23.4.2021. godine (petak) u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu sa početkom u 10.00 časova na temu snadbijevanje toplotom za grijanje i hladjenje javnih, stambenih i poslovnih zgrada sa posebnim osvrtom na energetski efikasno i ekološko korišćenje dostupnih izvora energije ( otpadno drvo u obliku sječke,pelet,prirodni gas, električna energija i dr.) u individualnim ložištima ili sistemima daljinskog grijanja.

Cilj seminara je da kroz predavanja, predstavljanje primjera i diskusiju, donosiocima odluka ukaže na smjernice razvoja održivih sistema za snadbijevanje toplotom grada i regije Istočnog Sarajeva.

Ukoliko ste zainteresovani za seminar, možete se prijaviti na meil Područne privredne komore Istočno Sarajevo : info@is.komorars.ba  do 20.4.2021. godine.

Leave a Reply