На основу члана 13. и 14. Правилника о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Изборна комисија Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморe Источно Сарајево објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ И.САРАЈЕВО

Позивају се чланови Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе Источно Сарајево, да приступе гласању за избор представника у скупштину подручне привредне коморе.

ГЛАСАЊЕ се врши у периоду од 18-31.12.2020. године

Гласање врше чланови привредне коморе за припадајућу изборну јединицу (грана привреде   у којој члан Коморе обавља дјелатност)

Гласачки листићи за сваку од изборних јединица приложени су на овој интернет страници и у просторијама ПКРС-ППК Источно Сарајево, ул. Српских ратника бр. 30., Пале. Гласати се може: радним даном у времену од 09.00-14.00 часова непосредно у просторијама ПКРС-ППК И.Сарајево или поштом/факсом/електронском поштом (info@is.komorars.ba).

Javni poziv za glasanje

Гласачки листић Шумарство и дрвна инустрија

Гласачки листић трговина

Гласачки листић Саобраћај

Гласачки листић Пољопривреда

Гласачки листић Индустрија

Гласачки листић Енергетика

Гласачки листић Грађевинарство

Leave a Reply