Seminar “ Investicioni fondovi u Republici Srpskoj „

Udruženje društava za upravljanje investicionim fondovima pri Privrednoj komori Republike Srpske organizuje seminar na temu „Investicioni fondovi u Republici Srpskoj“ . Seminar će se održati

21. februara (četvrtak) 2019. godine, u Skupštini Grada Istočno Sarajevo (ul. Stefana Nemanje

br.14 ) u 12:00 časova.

Cilj edukacije je da se postojeći vlasnici akcija/udjela u investicinion fondovima bliže upoznaju sa radom istih, svojim položajem kao vlasnik akcija/udjela, mogućnostima kako i na koji način pristupiti Fondu ili istupiti iz istog.

Tema edukacije je „Investicioni fondovi u Republici Srpskoj“ sa posebnim osvrtom na razvoj investicionih fondova, položaj vlasnika akcija/udjela, otvoreni investicioni fondovi kao najnoviji oblik te sve popularnija alternativa za ulaganje slobodnih novčanih sredstava.

Samu prezentaciju i edukaciju će vršiti predstavnici društava za upravljanje koji će direktnim učešćem prisutnih doprinijeti da se prisutni i šira javnost što bolje upoznaju sa ovom tematikom.

Leave a Reply