„Sistem Qualita,S“ akreditovana laboratorija u Republici Srpskoj

Predstavnici Područne privredne komore Istočno Sarajevo obišli su jednu od laboratorija u BiH koja ima sjedište u Palama. Riječ je o privrednom društvu „Sistem Qualita, S“ . Preduzeće “Sistem Qualita,S” d.o.o. egzistira od 1999. godine sa isključivom djelatnošću tehničko ispitivanje i analiza (šifra djelatnosti 71.20). Sistem upravljanja kvalitetom je primjenjen i usaglašen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000 na nivou cijelog preduzeća i sertifikovan od strane SIQ-a pod brojem Q-788Inspekcijsko tijelo i Ispitne laboratorije su akreditovani od strane BATA (Institut za akreditovanje BiH) po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020 rješenjem o akreditaciji broj IN-14-01, kao i u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN  ISO/IEC 17025 rješenjem o akreditaciji broj LI-14-02.

Labaratorijska ispitivanja obavljaju se u vlastitom namjenskom objektu “ekološka laboratorija” opremljenom infrastrukturom i pratećim tehnološkim prostorijama i sadržajima jedinih takve vrste u BiH, sa regulacijom mikroklimatskih ambijentalnih uslova (zakonom propisani parametri), a koji vitalno utiču u procesu pripremanja uzoraka za ispitivanje, kao i dugotrajnom čuvanju referentnih uzoraka za eventualne potrebe daljih analiza i ekspertiza.

PREDMETI ISPITIVANJA:

  • Industrijski proizvodi: energenti, hemijska sredstva za zaštitu metala, rude;
  • Industrijski proizvodi u građevinarstvu;
  • Ekološki: emisija u vazduh, voda za piće, stone vode, površinske vode, otpadne vode, zemljište, otpadna ulja, buka, ambijentalni uslovi, poslovi iz oblasti zaštite zdravlja i zaštite na radu, obuka iz oblasti zaštite na radu, akt o procjeni rizika, periodični pregledi mašina i opreme;
  • Prehrambeni proizvodi široke namjene: biljni i životinjski;
  • Cigarete, sredstva higijene, vještačko đubrivo;

 

Detaljnije informacije se mogu pronaći na: http://www.sistemqualitas.com

 

Leave a Reply