Javna rasprava o Nacrtu Zakona o poreskom sistemu RS

Ministarstvo finsanija Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Savezom opština i gradova Republike Srpske, organizuje

 

JAVNU RASPRAVU

 

o Nacrt Zakona o poreskom sistemu RS, a u okviru javne rasprave razmotrit će se i Nacrt Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja u Republici Srpskoj

 

Javne rasprave će  biti održane prema slijedećem rasporedu

 

  • 23. februar 2017. godine, Grad Trebinje, u prostorijama Skuštine Grada Trebinja sa početkom u 12 časova,
  • 24. februar 2017. godine, Grad Istočno Sarajevo, Opština Pale, u prostorijama Skupštine opštine Pale, sa početkom u  12 časova,
  • 27. februar 2017. godine, Grad Bijeljina, u prostorijama Skuptšine Grada Bijeljina, sa početkom u 13  časova,
  • 28. februar 2017. godine, Grad Doboj, u prostorijama Slobomir P Univeziteta, Svetog Save 1. Doboj,  sa početkom u 11 časova
  • 01. mart 2017. godine, Grad Banja Luka, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, velika sala, sa početkom u 11  časova.

 

Tekst Nacrta Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske nalazi se na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske i internet stranici Ministarstva finansija gdje se nalazi i Nacrt Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja Republike Srpske.

 

 

Pozivamo vas da svoje učešće na javnoj raspravi zbog ograničenog broja mjesta potvrdite u Trebinju najkasnije do 22.02.2017. godine, na kontakt broj 059/260-040 ili na email:  info@tb.komorars.ba, u Istočnom Sarajevu do 23.02.2017. godine, na kontakt broj 057/226-381 ili na email: info@is.komorars.ba, u Bijeljini do 26.02.2017. godine, na kontakt broj 055/240-460 ili na email: info@bn.komorars.ba, u Doboju do 27.02.2017. godine, na kontakt broj 053/241-980 ili na  email: ppkdoboj@teol.net, i Banja Luci do 28.02.2017. godine na kontak broj 051/222-991 ili na email: info@komorars.ba.

Leave a Reply