Posjeta privrednom društvu “ MRAZ“ d.o.o. Pale

 

Predstavnici Privredne komore posjetili su preduzeće „Mraz“ d.o.o Pale.

“Mraz” d.o.o. je kompanija sa bogatim iskustvom krojenja i šivenja prema svjetski priznatim kućama, ali i prema vlastitim krojevima. Šivenje je, kao rijetko koja druga vještina, jedinstven spoj kreativnog izraza i praktičnosti. Preduzeće “Mraz” d.o.o. Pale počelo je sa radom 1980. godine kao mala krojačka radionica sa nekoliko radnika. Vremenom se preduzeće širilo, povećavalo broj zaposlenih i obim poslova. To je porodična firma i u cjelosti je u vlasništvu porodice koja je ujedno i vlasnik i osnivač preduzeća. Fabrika u Palama zapošljava oko 65 radnika i veoma uspješno sarađuje sa uglednom Njemačkom firmom „GREIFF“ .Kompanija „Mraz“ je članica „Fair Wear foundation“

Tokom razgovora sa direktorom privrednog društva uočeni su problemi koji se odnose kadar.Naime nema kvalifikovane radne snage za tekstilni sektor, nego se mora obezbijediti prekvalifikacija.Ovo nije jedinstven slučaj jer ovaj problem postoji i u drugim privednim granama, koje se isključivo bave proizvodnjom.

Prilikom posjete razgovaralo se o radu i poslovanju kompanije, budućim planovima i poslovnom okuruženju.Ono što se moglo primjetiti je da su obezbijeđeni veoma dobri uslovi za rad.Ne treba zaboraviti da je kompanija „Mraz“doo Pale potpuno izvozno orijentisana.

U skorije vrijeme se planira otvaranje novog pogona u fabrici i zapošljavanje najmanje 40-tak radnika.

Leave a Reply