Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) u sklopu svojih redovnih aktivnosti organizovala je sastanak sa preduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima i privrednicima pod nazivom „Info dani“.

„Info dani“ su održani na Palama 09.11.2016. godine u sali Skupštine opštine Pale.

Cilj ovih sastanaka je upoznavanje navedenih grupa sa novim uslovima kreditiranja iz sredstava IRBRS kao i prikupljanje informacija sa terena.

Prisutni su imali priliku da se informišu o novostima u vezi kredita koje Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) plasira putem finansijskih posrednika.

Leave a Reply