Okrugli stol na temu “ Podrška Garantnog fonda RS razvoju preduzetništva na području koje pokriva Područna privredna komora I.sarajevo“

Garantni fond Republike Srpske u saradnji sa Područnom Privrednom komorom Istočno Sarajevo organizovao je ,14.07.2016. godine , na Palama okrugli sto o podršci ovog fonda razvoju preduzetništva na području koje pokriva Komora I.Sarajevo.

Direktor Garantnog fonda Radivoja Krčmar prezentovao je rad i funkcionisanje ovog fonda privrednicima koji su prisustvovali okruglom stolu, kao i smjernice za uspostavljanje poslovne saradnje sa potencijalnim korisnicima garancije.

Krčmar je naveo da Garantni fond, čiji je osnivač Vlada Republike Srpske, služi da olakša rizik plasiranja kredita banaka i drugih finansijskih institucija.

On je istakao da je privrednicima sa područja koje pokriva Područna privredna komora Istočno Sarajevo objašnjeno kako da dobiju garanciju za kredit kada nema dovoljno obezbjeđenja.

„Problem svih firmi i kompanija je da nema dovoljno obezbjeđenja i da banke još uvijek paze i traže višestruko obezbjeđenje za svoje plasmane“, rekao je Krčmar.

On je najavio da će na jesen biti organizovan još jedan sastanak sa konkretnim programima i projektima.

„Na području regije I.Sarajevo Garantni fond je izdao 13 garancija za kredite u ukupnom iznosu od četiri miliona KM, a podržali smo i neke firme koje su bile u transformaciji“, naveo je Krčmar.

On je dodao da Fond podržava mala i srednja preduzeća svojim garancijama i olakšava pristup kreditima.

Garantni fond je osnovan radi podrške razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika, a djelatnost Fonda je izdavanje svih vrsta garancija, supergarancija i kontragarancija za obezbjeđenje dijela obaveze po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi.

Leave a Reply