Sastanak sa privrednicima Istočno Sarajevo i delegacijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Područne privredne komore Istočno Sarajevo sastala se 23.06.2016. godine u Palama sa delegacijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu predvođena rektorom prof. dr Radoslavom Grujićem i privrednicima te regije.
Ispred Univerziteta sastanku su prisustvovali i prorektor za ljudske i materijalne resurse prof. dr Branko Krsmanović, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj prof. dr Slaviša Moljević, predsjednik Upravnog odbora prof. dr Ratko Đuričić, finansijski direktor Vera Macura te dekani organizacionih jedinica.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Radoslav Grujić naglasio je da kontakti između preduzeća i Univerziteta treba da postanu redovna praksa te da se koriste kapaciteti kojim raspolaže Univerzitet kao što su laboratorije, ali i da privredni subjekti pomognu u kreiranju nastavnog plana i programa.
Predsjednik Područne privredne komore Istočno Sarajevo Milomir Dragić, ukazao je na potrebu čvršće saradnje sa akademskom zajednicom, te da su oni na raspolaganju kao spona između Univerziteta i preduzeća.
Predstavljeni su kapaciteti organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu nakon čega je uslijedila rasprava o potrebama preduzeća koje su iznosili njihovi predstavnici.
Akcenat je stavljen na potrebu za obukom kadrova koji će tako imati veću mogućnost za zapošljavanje, kao na povećanje obima prakse studenata kako bi oni što spremnije ušli u buduće poslove.
Sastanak u Palama organizovan je kao dio aktivnosti predviđenih Protokolom o saradnji Privredne komore Republike Srpske, područnih komora i Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisanog u aprilu ove godine.

Leave a Reply