Seminar multilateralne kompenzacije

Područna privredna komora Istočno Sarajevo, u saradnji sa Banjalučkom berzom, organizovala je besplatan informativni seminar o Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije.
Seminaru je održan u Istočnom Sarajevu 11.05.2016. godine u prostorijama „Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo“.
Seminar je bio namijenjen privrednim društvima i drugim zainteresovanim privrednim subjektima, sa cilјem pružanja osnovnih informacija subjektima, koji imaju obavezu da prijavlјuju neosporene novčane obaveze, načinu prijavlјivanja neosporenih dospjelih novčanih obaveza, sprovođenju multilateralnih kompenzacija i cesija.
Sve informacije i obrasci za prijavu i registraciju se mogu naći na : mlk.blberza.com.

Leave a Reply