INFO DANI “ IZMJENA ZAKONODAVNOG OKVIRA U OBLASTI RADA, POREZA NA DOHODAK, DEFINICIJE I OBRAČUNI PLATA“

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE,

MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKA UPRAVA

ORGANIZUJU:

 

INFO DANE

 NA TEMU IZMJENA ZAKONODAVNOG OKVIRA U OBLASTI

RADA, POREZA NA DOHODAK, DEFINICIJE I OBRAČUNA PLATE

U toku info dana privrednicima će biti predstavljene zakonodavne novine koje se odnose na:

  • novu definiciju plate
  • obavezu izmjene ugovora o radu
  • rokove za usklađivanje ugovora sa propisima
  • povećanje plate i način obračuna plate
  • obavezu prijave u Poreskoj upravi RS
  • sankcije za nepoštovanje zakonskih odredbi.

Info dan na pomenutu temu će se održati :

10.8.2018. godine u 9 časova – Istočno Sarajevo,  skupštinska sala Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo  ( ulica Stefana Nemanje 14, Lukavica),

Zakonodavne novine predstaviće:

  • Slobodanka Popović, Ministarstvo finansija RS
  • Jelena Popović, Ministarstvo finansija RS
  • Persa Paić, Poreska uprava RS

Za učešće na info danu obavezno je izvršiti prijavu na slijedeće kontakte:

Istočno Sarajevo – Područna privredna komora I.Sarajevo, e-mail: info@is.komorars.ba;

tel. 057/226-381

 

Učešće u info danima je besplatno!

Leave a Reply