Obaviještenje o Fondu solidarnosti

U vezi sa osnivanjem Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, čiji je rad regulisan Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srpske br.100/17., obavještavamo Vas o sljedećem:

Vlada Republike Srpske je za vršioca dužnosti ovog fonda imenovala dr Jasminku Vučković, a u narednom periodu imenovaće se i drugi organi Fonda. Takođe, slijedi i donošenje pravilnika i drugih podzakonskih akata kojima će se detaljnije definisati rad Fonda i sva druga pitanja koja interesuju pravna i fizička lica.

Potpuna implementacija člana 6. Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu počeće od 1.1.2018. godine.

O svim detaljima u vezi sa Fondom solidarnosti poslovna zajednica, kao i javnost u cjelini, biće u kontinuitetu informisana putem internet stranice Fonda zdravstvenog osiguranja RS, kao i putem medija. Na internet stranici FZO RS će biti dostupan i broj računa na koji će se uplaćivati sredstva za Fond solidarnosti.

 

Leave a Reply